இத்தாலிய பாடங்கள்: அமெரிக்க

இப்போது பதிவிறக்க

இந்த ஒரு முன்னோட்ட உள்ளது"அமெரிக்க"இந்த இத்தாலிய பாடம் ஒரு நபர் வெற்றி பெற வேண்டும், தங்கள் இதயம் இத்தாலிய.

நீங்கள் பின்வரும் ஒரு பெண், ஐக்கிய மாநில அல்லது இத்தாலி, இந்த பாடம் போக வேண்டும், மேலும் நீங்கள் நினைப்பதை விட.

கண்டறிய ஒரு சிறிய இதயம் நிரப்பப்பட்ட வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்களை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும், உங்கள் காதலி இத்தாலிய. அல்லது சில அறிய ஆவலை தூண்டுவதாக இத்தாலிய சொற்றொடர்களை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும், ஒரு இத்தாலிய பெண் யார் என்பது நம்பிக்கை உங்கள் இத்தாலி பயணம். போது ரோமில், என்ன செய்ய ரோமர் செய்ய. காதல் மன்னன் பெண்கள் மற்றும் தொடர்ந்து இருக்க இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் தீவிரமான. நீங்கள் கற்று கேட்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஒரு பானம் வேண்டும் என்றால், அவர் யாரோ என்றால், அவர் ஒரு காதலன், மற்றும் மிகவும். உங்களுடைய மனதில் மட்டும் இத்தாலிய வார்த்தைகள் மற்றும் ஒருவேளை நீங்கள் கற்று கொடுக்க வேண்டும், அவரது பெரிய பாராட்டுக்களை இத்தாலிய (மற்றும் நீங்கள் வெற்றி என்றால், அவள் புன்னகை, அவரது நம்பிக்கை - நீங்கள் ஏற்கனவே பாதி அங்கே. ஒரு முழுமையான பாடம் பற்றி.
வீடியோ அரட்டைகள் ஜோடிகளுக்கு பதிவிறக்க வீடியோ டேட்டிங் விளம்பரங்கள் பெண் சந்திக்க நட்பு ஆன்லைன் வீடியோ அரட்டைகள் இலவச இல்லாமல் பதிவு புகைப்படம் டேட்டிங் பதிவு இலவசமாக டேட்டிங் இல்லாமல் பதிவு தொலைபேசிகள் வீடியோ அரட்டை இலவச டேட்டிங் உறவு செக்ஸ் டேட்டிங் இல்லாமல் பதிவு