சட்டமன்ற, இத்தாலிய பெண்கள் போராட்டம் மட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் காதலர்கள் டெலிகிராப்

இத்தாலி விற்கப்படுகிறதுமிகவும் ஆபத்தான கூடை வழக்கு கண்டத்தில் (பயன்படுத்த ஒரு பொருத்தமான டோபியாஸ் ஜோன்ஸ் பாத்திரப்படைப்பு), குணப்படுத்தும் நீட்டிப்பு ஆண்டுகள், தோல்விகள், வாக்குறுதிகள், மெதுவான வளர்ச்சி மற்றும் நிலைகளில் முன்னேற்றம். உண்மையில் அந்த நாடு தற்போது சக்தி கீழ் காரணங்கள் மட்டுமே மிகவும் வலி, தலைவலி. என்றால் இந்த குளிர்காலத்தில் தேர்தல் வழிவகுத்தது என்று பாராளுமன்ற தெரியவந்தது எதுவும், அது உள்ளது என்று இத்தாலியர்கள் பசி மாற்ற. இத்தாலி நாட்டின் பொருளாதாரம் சரிவு ஆகும்: உள்ள இரண்டாவது காலாண்டில், ஐரோப்பாவில் இரண்டாவது பெரிய பொது கடன் உறவினர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஒரு நபருக்கான, இல்லை இதுவரை பின்னால், அதன் கிரேக்க அண்டை படி, யூரோச்டட். போன்ற, வேலைவாய்ப்பு விகிதம், இத்தாலி பொதுவாக குறைவாக சராசரி.
பெண்கள் ஆன்லைன் நீங்கள் சந்திக்க பரிச்சயம் சரிபார்க்க தொலைபேசி சந்திக்க ஒரு பையன் அரட்டை சில்லி தொலைபேசி பெண்கள் டேட்டிங் ஆன்லைன் அரட்டை சில்லி ஆன்லைன் நீங்கள் சந்திக்க வீடியோ டேட்டிங் கட்டுப்பாடான டேட்டிங் அரட்டை சில்லி கேர்ள் ஆன்லைன் பதிவு இல்லாமல்